Utarło się, że jeżeli w firmie funkcjonuje ubezpieczenie grupowe na życie, to obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej przez pracodawcę jest rozwiązany.